ขอเชิญอบรมหลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ปี 2557

 

   ด้วยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประสานความร่วมมือกับสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดให้มีการอบรมหลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ปี  2557 จำนวน 6 รุ่น ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนตุลาคม 2557 โดยเริ่มทำการสมัครผ่านทาง www.niems.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน จำนวน 4,500 บาทต่อคน

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
    สำนักจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
    โทรศัพท์ 02-872-1608 โทรสาร 02-872-1603