ประกาศผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ และสอบประเมินความรู้ฯ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 3

ประกาศผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ และสอบประเมินความรู้ฯ
ประจำปี 2557 ครั้ง 3 
 

การดูผลสอบต้องใช้รหัสประจำตัวผู้สอบเท่านั้น

     ทั้งนี้สภาการพยาบาลจะจัดส่งผลสอบให้ท่านเป็นรายบุคคลทางไปรษณีย์ ไม่มีการแจ้งผลสอบทางโทรศัพท์ทุกกรณี


ตรวจผลการสอบ คลิกที่นี่