ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินประจำปี 2557 (Annual Conference of Thai Emergency Physicians 2014 : ACTEP 2014)

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินประจำปี 2557 
(Annual Conference of Thai Emergency Physicians 2014 : ACTEP 2014) 
หัวข้อ Accomplished Care Through Evidence-based Practice 
วันที่26-28 พฤศจิกายน 2557 ณ Greenery Resort เขาใหญ่ 
ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2557 

รายละเอียดการลงทะเบียนที่ http://www.taem.or.th/actep2014