ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 3 วันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2557

 โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ

ครั้งที่ 3/2557   วันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน  2557
 
โปรดอ่านก่อนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ
 
แนวปฏิบัติในการสอบความรู้ฯ
 
1.  ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบ 1 ชม. เพื่อตรวจสอบห้องสอบและแผนผังที่นั่งสอบ
2.  ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน  (ฉบับจริง)  หากไม่มีบัตรประชาชนจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
3.  ผู้ที่ไปถึงห้องสอบหลังจากการสอบดำเนินไปแล้ว 30 นาที  ยกเว้นวิชา 1105  1108 และ 9106  หากไปถึงห้องสอบหลังจากการสอบดำเนินไปแล้ว 15 นาที  จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
4.  อนุญาตให้นำปากกา ดินสอ ยางลบและบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นเข้าห้องสอบ
5.  ให้ใช้ดินสอดำ 2B หรือ BB เท่านั้น ในการระบายคำตอบ รหัสวิชา และรหัสประจำตัวผู้สอบ ห้ามนำน้ำยาลบคำผิดเข้าห้องสอบ
6.  ข้อสอบเป็นสมบัติของสภาการพยาบาลและสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก และหรือลักลอบนำออกไปจากห้องสอบ หากผู้ใดล่วงละเมิด   สภาการพยาบาลจะดำเนินการตามกฎหมายในความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์หรือเปิดเผยความลับของสภาการพยาบาล หรือความผิดทางอาญาฐานอื่นแล้วแต่กรณี
7.  การแต่งกาย : 
      - ผู้หญิง:สวมเครื่องแบบพยาบาล หรือ สวมเสื้อและกระโปรงชุดสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น 
                     ห้าม สวมกางเกง  เสื้อยืด  เสื้อไม่มีแขน  กระโปรงยีนส์หรือกระโปรงสั้น
      - ผู้ชาย :สวมเครื่องแบบพยาบาลหรือสวมเสื้อและกางเกงขายาวชุดสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น 
                     ห้าม สวมเสื้อยืดและกางเกงยีนส์ 
8.  สภาการพยาบาลจะส่งผลการสอบให้ผู้สอบเป็นรายบุคคล หรือตรวจผลการสอบที่เว็บไซต์ www.tnc.or.th /ประกาศผลสอบ  ในวันที่  13 ธันวาคม พ.ศ.2557    ไม่แจ้งผลสอบทางโทรศัพท์
 
 
 
 
ขอให้นำบัตรประจำตัวผู้สอบและประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)  แสดงตัวในการเข้าสอบ
 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายสอบความรู้ฯ โทรศัพท์ 02-596-7550-3 ในวันและเวลาราชการ