สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ จะจัดให้มีการประชุมวิชาการฯ เรื่อง Magnet Hospital สู่การจัดการทาง ทางการพยาบาล: ผู้ให้มีสุข ผู้รับศรัทธา

       สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   จะจัดให้มีการประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 23  เรื่อง “Magnet Hospital สู่การจัดการทาง ทางการพยาบาล: ผู้ให้มีสุข ผู้รับศรัทธา"  ระหว่างวันที่ 26–27 กุมภาพันธ์ 2558  ณ ห้องแกรนด์         บอลรูม ชั้น 3  โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ     

      โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์ พยาบาล ผู้บริหารการพยาบาล นักศึกษา และผู้สนใจ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศมาร่วมประชุมประมาณ 300 คน

 

อ่านรายละเอียด
โบรชัวร์ประชาสัมพันธ์ 79.56 KB
โครงการประชุมวิชาการ 53 KB