สินเชื่อบุคคลออมสิน

สินเชื่อบุคคลออมสิน

เงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
ระยะเวลาผ่อน
นานสุด 84เดือน
วงเงิน
สูงสุด 500,000 บาท

สินเชื่อบุคคลออมสินพร้อมปล่อยสินเชื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการ

เมื่อท่านต้องการเสริมสภาพคล่องทางการเงินที่จะช่วยให้ท่านมีเงินใช้ไม่ขาดมือโดยทางธนาคารออมสินที่มีการช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วได้มีการออกสินเชื่อบุคคลออมสินซึ่งเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินไม่มีคนค้ำประกันให้ท่านสามารถนำเงินจากธนาคารออมสินไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคหรือบางท่านก็อาจจะนำเงินที่ได้จากสินเชื่อบุคคลออมสินไปชำระหนี้สินเชื่อประเภทอื่นๆ สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินไม่มีคนค้ำหรือสินเชื่อบุคคลออมสินทางธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุดซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างสามารถอ่านจากบทความด้านล่างได้เลย

สินเชื่อบุคคลออมสินหมดปัญหาเมื่อต้องการใช้เงิน

เมื่อท่านต้องการเงินก้อนจากธนาคารออมสิน ทางเราขอแนะนำสินเชื่อบุคคลออมสินที่มีการคิดดอกเบี้ยต่ำ สมัครง่ายโดยสินเชื่อบุคคลออมสินหรือสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินไม่มีคนค้ำประกันที่ให้วงเงินอนุมัติสูงสุด 10 เท่าของรายได้หรือไม่เกิน 500,000 บาท ดอกเบี้ยเงินกู้ออมสินเฉลี่ย 3 ปีเริ่มต้นที่ 11.673% ระยะเวลาในการชำระเงินกู้สูงสุด 7 ปีนับตั้งแต่เดือนที่ท่านชำระเงิน คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อบุคคลออมสินจะต้องมีรายได้ที่แน่นอนมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปสูงสุดไม่เกิน 65 ปียกเว้นผู้ที่มีอาชีพรับบำนาญต้องไม่เกิน 70 ปี สินเชื่อส่วนบุคคลออมสินไม่มีคนค้ำประกันจะไม่สามารถกู้ร่วมได้และจะต้องเป็นผู้เปิดบัญชีเผื่อเรียกของธนาคารออมสิน ส่วนค่าธรรมเนียมในการสมัครสินเชื่อบุคคลออมสินจะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม

รู้ก่อนการสมัครสินเชื่อบุคคลออมสิน

การขอสินเชื่อบุคคลออมสินท่านควรที่จะพิจารณาในเรื่องของภาระหนี้สินที่ท่านจะต้องจ่ายในแต่ละเดือนก่อนว่า ท่านสามารถชำระเงินได้ตรงเวลาที่ธนาคารออมสินได้กำหนดไว้หรือไม่ หากท่านไม่สามารถชำระหนี้ในแต่ละเดือนได้เนื่องจากว่า ท่านมีภาระหนี้มากเกินไป ทางเราอยากจะแนะนำให้ท่านทำการรวมหนี้ทั้งหมดไว้ที่ธนาคารก่อนจะทำการขอสินเชื่อบุคคลออมสินเพราะทุกครั้งที่ท่านทำการขอสินเชื่อบุคคลธนาคารออมสินหรือสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินไม่มีคนค้ำ ทางธนาคารจะมีการตรวจสอบภาระหนี้สินของท่านก่อน หากท่านมีภาระหนี้สินเยอะเกินไปจะส่งผลให้ธนาคารออมสินไม่อนุมัติสินเชื่อบุคคลออมสินถึงแม้ว่าท่านจะมีคุณสมบัติและส่งเอกสารในการสมัครสินเชื่อบุคคลออมสินครบถ้วนก็ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินได้กำหนดไว้และธนาคารจะไม่มีการปล่อยสินเชื่อบุคคลธนาคารออมสินหรือสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินไม่มีคนค้ำให้กับผู้ที่มีประวัติทางการเงินไม่ดีเพราะเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อธนาคารภายหลังทำให้ธนาคารออมสินขาดสภาพคล่องได้

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

เงินเดือน
25,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 17.30% ต่อปี
ระยะเวลาผ่อน
นานสุด 36 เดือน
วงเงิน
สูงสุด 500,000 บาท
เงินเดือน
8,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 25% ต่อปี
ระยะเวลาผ่อน
ไม่กำหนดระยะเวลาผ่อน
วงเงิน
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
Scroll to Top