อื่นๆ

พยาบาลสามารถเป็น ผอรพสต.ได้หรือไม่

พยาบาลสามารถเป็น ผอ.รพสต.ได้หรือไม่
ความก้าวหน้าของพยาบาลที่อยู่ในรพ.สต.เป็นในแนวทางไหนครับ
ทุกวันนี้มีแต่ของ นวก.สธ. จพง.จริงไหมครับ

การส่งจดหมายแจ้งผลโลหิตติดเชื้อในผู้บริจาคโลหิต

เป็นพยาบาล ทำงานที่กาชาดขอนแนก่นค่ะ
อยากทราบว่า พยาบาลมีหน้าในการส่งจดหมายแจ้งผู้บริจาคโลหิตที่ผลการตรวจโลหิตติดเชื้อ ไหมคะ ?
ถ้าไม่ใช่แล้วใครมีหน้าที่ในการส่งจดหมายแจ้ง

ความยุติธรรมอยู่ที่ไหน

พยาบาลรพสต.ไม่มีความหมายหรืออย่างไร ถึงได้ลดเงินเหมาจ่ายของพวกเราลงทั้งๆที่ถ้าเทียบกับแพทย์แล้วแค่เสี้ยวหากเทียบเงินหมอแล้วพยาบาล12คนเท่ากับเงินของแพทย์1คนแล้วอย่างนี้ยังจะมาตัดเงินเราตั้ง40%ไหนนโยบายบอกว่าให้พยาบาลลงชุมชนแต่กลับตัดเงินเราไปซึ่งเป็นขวัญและกำลังใจให้พวกเรา ทั้งๆที่งานทุกวันบางอย่างต้องทำเองแทนหมอแบบนี้มีแค่หมอไม่ต้องมีพยาบาลดีกว่าไหม ดูแลเองหมด รพสต.ใน1ปีไม่เคยมีหมอมาดูแลพวกเราเลย. มันช่างน่าน้อยใจนัก<_>....

เปลี่ยนแปลงที่อยู่

อยากทราบว่ากรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ จะต้องทำอย่างไรบ้างคะ

ถูกกลั่นแกล้ง

ถ้าถูกกลั่นแกล้งหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในหน่วยงาน ต้องทำอย่างไรบ้างคะ

ต้องการติดต่อกับนายกสภาการพยาบาลได้โดยตรงได้ทางไหนคะ

ต้องการติดต่อโดยตรงกับนายกสภาการพยาบาลได้ทางไหนบ้างคะ
มีเรื่องเรียนปรึกษาและแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับพยาบาลค่ะ

หากเป็นe-mail จะสะดวกมากที่สุดค่ะ

ด้วยความนับถือ

เรื่องการลาป่วยแล้วขึ้นดึกโอทีได้หรือไม่คะ

อยากทราบว่าถ้าทำงานอยู่ที่โอพีดี ขอลาป่วยที่โอพีดีในวันที่ 1 จะสามารถขึ้นเวรโอทีที่อีอาร์ซึ่งเป็นเวรดึกในตารางเวรเป็นวันที่1 แต่เซ็นชื่อทำงานวันที่2 เวลา 24.00-08.00 น. จะสามารถทำได้หรือไม่คะ (เจ้าหน้าที่ที่อีอาร์ นับเวลาทำงานตอนเช้าเหมือนโอพีดีค่ะ คือ08.00-16.00น.ทุกวันในวันธรรมดา ส่วนเวรบ่าย/ดึก และเสาร์-อาทิตย์เป็นเวรโอที ทั้งหมดค่ะ) อยากทราบเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

อยากทราบหลักสูตร เทียบโอนคับ

อยากทราบว่า หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต [รับเทียบโอนจากเจ้าพนักงานสาธารณสุข]และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต [รับเทียบโอนจากเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน] มีการรับรองจากสภาการพยาบาลหรือไม่ครับ และจะมีการเปิดสอนในสถาบันพระบรมราชชนก ของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ

ใบประกอบวิชาชีพ

เรียนถามว่า ผู้ถือใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ใบอนุญาตที่ 4611096390 ได้ต่อใบประกอบวิชาชีพครั้งที่ 1 หรือไม่ กรุณาตรวจสอบให้ด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะ

สอบได้ใบประกอบวิชาชีพแแต่ยังครองตำแหน่งพยาบาลเทคนิค

วรรณา ชัยสงคราม อ.1/36836 ดิฉันสอบได้ใบประกอบวิชาชีพ ตั้งแต่ปี 2553 ปัจจุบันยังครองตำแหน่งพยาบาลเทคนิค หน่วยงานไม่ปรับตำแหน่งเนื่องจากปฏิบัติงานไม่ตรง จ.18 ไม่ทราบว่าสภาการพยาบาลพอมีแนวทางช่วยเหลืออย่างไรบ้าง? 08 0521 8601