อื่นๆ

เรื่องค่าเวรบ่าย-ดึก

ปีหน้านี้2556 ค่าแรงงานรายวันเพิ่มเป้น 300 บาทแล้ว ไม่ทราบว่าสภาการพยาบาลจะมีแนวทางอย่างไรบ้างที่จะช่วยเหลือสมาชิกพยาบาลให้ได้รับค่าตอบแทน เวรพยาบาลบ่าย-ดึก ให้เพิ่มขึ้น จากปกติขณะนี้รับอยู่ 200 บาท/เวร (บ่าย/ดึก)

การฉีดยาและสารน้ำทางหลอดเลือดดำ ของพยาบาลวิชาชีพในรพ.สต./สถานบริการท่ีไม่มีผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กรณีมีโรงพยาบาลระดับตติยภูมิทั้งทั่วไปและเฉพาะทางจิตเวช ส่งผู้ป่วยกลับมาฉีดยาในสถานบริการใกล้บ้าน เพิ่มมากขึ้น เดิมผู้ป่วยมารับบริการในโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งมีแพทยฺ์(ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม)ประจำ เป็นผู้ตรวจสอบและสั่งการรักษา ก่อนให้พยาบาลวิชาชีพ(ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล) ซึ่งมีบทบาทช่วยเหลือการรักษาของแพทย์ ดำเนินการ เป็นไปตามกฏหมายวิชาชีพและระเบียบกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ต่อมาเมื่อสถานีอนามัย ปรับเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีพยาบาลวิชาชีพประจำทำให้ผู้ป่วยมีความคาดหวัง และประสงค์จะรับบริการฉีดยาตามคำสั่งแพทย์จากโรงพยาบาลระดับทุตยภูมิ ซึ่งหากพิจารณาตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความเห็นว่าน่าจะไม่ถูกต้อง
เพื่อให้มีการยืนยันข้อมูลประกอบการพิจารณาวางระบบการบริการและแจ้งผู้ป่วยทราบ รวมถึงทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง จึงขอความเห็นจากผูู้ทรงคุณวุฒิของสภาการพยาบาล ในประเด็นการให้ยาฉีด/การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ตามคำสั่งแพทย์จากรพ.ตติยภูมิ/ทุติยภูมิ ท่ีไม่ได้ประจำในสถานบริการ

เรื่องการบรรจุข้าราชการ

เรียนถามท่านอาจารย์ที่เกี่ยวข้องค่ะ
ดิฉันทำงานที่รพ.สปส.อุบลฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพแต่บรรจุในตำแหน่งพนักงานราชการ และมีสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการรวมประมาณ40คน อยากทราบว่าจาการที่ท่านหารือกับกลุ่มตัวแทนเครือข่ายพยาบาลลูกจ้างชั่วคราวแล้วมีข้อสรุปกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การบรรจุ แต่ในส่วนของพนักงานราชการที่ว่าไม่สามารถมาต่อคิวบรรจุได้นั้นทำไมท่านจึงสรุปหลักเกณฑ์แบบนั้นเพราะพนักงานราชการเขาก็เป็นลูกจ้างเหมือนกันต่างกันตรงที่เป็นลูกจ้างที่รับเงินเดือนจากกระทรวง สิทธิประโยชน์ก็ไม่ต่างกัน ใช้สิทธิกระกันสังคมเหมือนกัน แต่จะติดตรงระเบียบพนักงานราชการ แต่ถ้ามีการประกาศสอบขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุข้าราชาการ พวกพนักงานราชการก็มีสิทธิจะสอบได้ไม่ใช่หรือค่ะ แล้วจะให้พวกเราลาออกแล้วไปต่คิวบรรจุต่อจากพวกพนักงานกระทรวงใหม่คงจะเป็นเรื่องที่คิดว่าไม่น่าเหมาะสมนะค่ะ เพราะพวกพนักงานที่มีอยู่เขาเริ่มทำงานตั้งแต่ปี2546 อายุงานก็มากกว่าน้องลูกจ้าง แล้วจะตัดสิทธิพวกเขาหรือค่ะ
เรียนมาเพื่อพิจารณา
กลุ่มพนักงานราชการ(พยาบาล)ทั่วประเทศ

สอบถามค่ะ

รุ่งทิวาค่ะ ต้องการลงเลขบัตรประชน13หลัก แต่เข้าไปแก้ไขไม่ได้ เช็คคะแนนสะสมไม่ได้ค่ะ เข้าเว็บwww.cnethai.orgไม่ได้ค่ะ แจ้งว่าUsername/passwordไม่ถูกต้องค่ะ ใกล้ถึงวันค่ออายุใบประกอบวิชาชีพแล้วค่ะ ยังไม่ทราบคะแนนสะสมเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ

สอบถามค่ะ

รุ่งทิวาค่ะ ต้องการลงเลขบัตรประชน13หลัก แต่เข้าไปแก้ไขไม่ได้ เช็คคะแนนสะสมไม่ได้ค่ะ เข้าเว็บwww.cnethai.orgไม่ได้ค่ะ แจ้งว่าUsername/passwordไม่ถูกต้องค่ะ ใกล้ถึงวันค่ออายุใบประกอบวิชาชีพแล้วค่ะ ยังไม่ทราบคะแนนสะสมเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ

เรื่องการบรรจุพยาบาลคะ

ดิฉันเป็นพยาบาลใน รพ.สต. ไม่ใช่นักเรียนทุน แต่เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง มีโอกาสได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการมั้ยคะ อยากทราบคะ

เรื่องการบรรจุพยาบาล

ดิฉัน เริ่มทำงานที่ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2551 แล้วหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีประกาศบรรจุพยาบาลเป็นข้าราชการ กลุ่มดิฉันซึ่งทำงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพอัตราจ้างของ รพ.นี้ ทีเป็นของกระทรวงกลาโหม พวกดิฉันหมดสิทธิบรรจุแล้วใช่ไหมคะ เครียดมากๆเลยคะ

กุมารแพทย์ไม่รับปรึกษา case เล่าให้กันฟัง

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ใช้ทุน ได้ส่งตัวผู้ป่วยเด็กอายุ 1 ปี 6 เดือน จากโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งเข้ามาปรึกษากุมารแพทย์ประจำโรงพยาบาลจังหวัดระยะทาง 60 กว่ากิโล ด้วยเรื่องชักไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งส่งมาในวันที่กุมารแพทย์ไม่ได้ออกตรวจ OPD พยาบาลจึงได้ส่งผู้ป่วยรายนี้ให้กับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปใช้ทุนดูต่อ ซึ่งแพทย์ใช้ทุนท่านนี้ได้แจ้งแก่พยาบาลว่าขอส่งผู้ป่วยรายนี้ปรึกษากุมารแพทย์ต่อครับเพราะเกินขีดความสามารถของกระผม จากนั้นพยาบาลก็ได้โทรแจ้งกุมารแพทย์ รับทราบว่ามี case ขอคำปรึกษา 1 ราย รออยู่ที่แผนกผุ้ป่วยนอก แต่ได้รับตอบกลับมาว่า วันนี้ฉันไม่ออกตรวจ OPD และไม่รับปรึกษาด้วย อยากจะส่งให้ใครตรวจ ก็ส่งๆไปซะ แล้วไม่ต้องโทรมา !
จึงอยากให้ท่านผู้รู้ช่วยพิจารณาเหตุการณ์นี้ด้วย ถ้าเป็นเช่นนี้จะทำอย่างไรได้บ้าง

หัวหน้าหอผู้ป่วยสั่งพยาบาลให้ฉีดสารทึบรังสีเข้าตัวผู้ป่วย

คำสั่งแพทย์ต้องการทำ CT ราย OPD case ซึ่งต้องอาศัยพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก ทำหัตถการและฉีดสารทึบรังสีให้กับผู้ป่วย ซึ่งขัดกับพรบ คุ้มครองวิชาชีพ ที่ว่าไม่อนุญาติให้พยาบาลฉีดสารทึบรังสีเข้าไปในร่างกายผู้ป่วย ซึ่งพยาบาลผู้ปฏิบัติเองก็รู้สึกหนักใจ เนื่องจากเป็นคำสั่งหัวหน้างานว่าต้องทำ (แต่โดยตัวหัวหน้าเองก็ไม่กล้าทำ) กรณีเช่นนี้จะทำอย่างไรได้บ้างค่ะ พอมีแนวทางอื่นบ้างไหม เพราะการฉีดสารทึบรังสีเป็นเรื่องที่เสียงมากที่พยาบาลวิชาชีพกระทำได้ ที่โรงพยาบาลแห่งนี้ก็มีวิสัญญีพยาบาลค่ะ
ขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำค่ะ

สอบถามจำนวนพยาบาล

30 ตุลาคม 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนพยาบาลระดับบังคับบัญชา
เรียน ท่านนายกสภาการพยาบาล

ข้าพเจ้ากำลังทำวิจัยในระดับดุษฎีนิพนธ์ โดยประชากรที่สนใจคือพยาบาลระดับบังคับบัญชาในรพ.ต่างๆทั้งประเทศ(ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสะรอื่นๆ) และทุก size โดยเฉพาะรพ.ที่ได้รับการรับรองHA(ตั้งแต่บันไดขั้น3และ Re-accraditation) เนื่องจากพยาบาลระดับบังคับบัญชาที่กล่าวถึงนี้ เป็นพยาบาลที่มีความรู้ ความเข้าใจและนำระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ในที่นี้คือพยาบาลวิชาชีพ) มาใช้ เช่น การคัดเลือก-สรรหาพยาบาล การฝึกอบรม-พัฒนา การดูแลสวัสดิการค่าตอบแทนให้พยาบาล(ลูกน้อง) เป็นต้น
ข้าพเจ้าอยากทราบข้อมูลจำนวนพยาบาลระดับนี้ในแต่ละโรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อให้ทราบจำนวนประชากรที่แท้จริงและทำการสุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติเพื่อใช้ในการทำวิจัย แต่ติดขัดที่ไม่ทราบข้อมูลดังกล่าว จึงขอความกรุณาท่านนายกสภาการพยาบาลช่วยอนุเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวด้วย และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ

สมาชิกสภาการพยาบาลเลขที่ 27589

หมายเหตุ: Email :