อื่นๆ

ช่วยปรับปรุงweb หน่อยค่ะ

ในการตรวจ CNEU ผ่นเวปทำได้ยาก ต้องเสียเวลาส่งจดหมายไปสอบถาม ทำให้เสียเวลา ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีพัฒนาไปไกล ควรจะทำสิ่งต่างได้ง่ายขึ้น สะดวก รวดเร็ว และคนรู้จักบอกว่า เช็คในเวปแล้ว CNEU ไม่ update ทำให้ได้รับข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันค่ะ

สอบถาม

เรียนถามสถาการพยาบาลค่ะ ในกรณ๊ที่สมาชิกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 3 จังหวัดชายแดนใต้อยากทราบว่าทางสภาการพยาบาลช่วยสมาชิกอย่างไรบ้างค่ะ

ความก้าวหน้าในวิชาชีพพยาบาลใน รพสต.

อาจารย์คะ อยากเรียนถามว่า ตามที่มีเอกสารประกอบการประชุม เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ
(ใช้ประชุมวันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม 2555) ไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนร่าง เป็นความก้าวหน้าของพยาบาลวิชาชีพเพื่อขึ้นสู่ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
และระดับเชี่ยวชาญ พยาบาลใน รพสต.ที่สภาผลักดันสู่ชุมชน อยู่ตรงจุดไหนของเอกสารคะ พูดตามความจริงคือ เราเข้าใจว่ารายการทุกอย่างตามเอกสารดังกล่าวคือ
พยาบาลวิชาชีพในกรอบของโรงพยาบาลเพียงแค่นั้น เราเข้าใจถูกไหมคะ ส่วนเรา พยาบาลเวช ฯ รพสต. ด่านหน้าของภาระทุกอย่างของกระทรวงไม่มี ได้อ่านเอกสารดูแล้วยังไม่เข้าใจ พวกเราพยาบาล รพสต.ก็ยังคงเก็บความน้อยเนื้อตำใจอยู่นะคะว่า ตอนนี้งาน รพสต.ทุกอย่าง เราทำเกือบหมด ในฐานะผู้มีใบประกอบโรคศิลป์ และผู้มีศาสตร์ทางการพยาบาล ทุกวันนี้ยอมรับนะคะว่าเริ่มเหนื่อยหน่ายระบบงาน และท้อมากขึ้นกับภาระงานที่ต้องทำ และแก้ตลอด อยากให้สภารับรู้และเข้าใจพยาบาลที่ลงมาทำงานในจุดนี้บ้างปีะคะ ที่ทำงานที่ดิฉันทำอยู่มีเพื่อนร่วมงาน 2 คน คนหนึ่งอายุ 57 อีกคนก็ 52 สามคนก็เกิน 150 ปี ขอกำลังใจด้วยนะคะ
และขอให้ช่วยดูแลพยาบาล รพสต.ด้วยนะคะ

ความก้าวหน้าในวิชาชีพพยาบาลใน รพสต.

อาจารย์คะ อยากเรียนถามว่า ตามที่มีเอกสารประกอบการประชุม เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ
(ใช้ประชุมวันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม 2555) ไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนร่าง เป็นความก้าวหน้าของพยาบาลวิชาชีพเพื่อขึ้นสู่ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
และระดับเชี่ยวชาญ พยาบาลใน รพสต.ที่สภาผลักดันสู่ชุมชน อยู่ตรงจุดไหนของเอกสารคะ พูดตามความจริงคือ เราเข้าใจว่ารายการทุกอย่างตามเอกสารดังกล่าวคือ
พยาบาลวิชาชีพในกรอบของโรงพยาบาลเพียงแค่นั้น เราเข้าใจถูกไหมคะ ส่วนเรา พยาบาลเวช ฯ รพสต. ด่านหน้าของภาระทุกอย่างของกระทรวงไม่มี ได้อ่านเอกสารดูแล้วยังไม่เข้าใจ พวกเราพยาบาล รพสต.ก็ยังคงเก็บความน้อยเนื้อตำใจอยู่นะคะว่า ตอนนี้งาน รพสต.ทุกอย่าง เราทำเกือบหมด ในฐานะผู้มีใบประกอบโรคศิลป์ และผู้มีศาสตร์ทางการพยาบาล ทุกวันนี้ยอมรับนะคะว่าเริ่มเหนื่อยหน่ายระบบงาน และท้อมากขึ้นกับภาระงานที่ต้องทำ และแก้ตลอด อยากให้สภารับรู้และเข้าใจพยาบาลที่ลงมาทำงานในจุดนี้บ้างปีะคะ ที่ทำงานที่ดิฉันทำอยู่มีเพื่อนร่วมงาน 2 คน คนหนึ่งอายุ 57 อีกคนก็ 52 สามคนก็เกิน 150 ปี ขอกำลังใจด้วยนะคะ
และขอให้ช่วยดูแลพยาบาล รพสต.ด้วยนะคะ

เตรียมรองรับAEC

เรียนสภาการพยาบาล
ขอความเห็นเกี่ยวกับการรองรับAECดังนี้ค่ะ
1.ปัจจุบันสภาการพยาบาลมีนโยบายที่เกี่ยวกับAEC. อะไรบ้าง
2.ทางสภาการพยาบาลมีนโยบายการดูแลสมาชิกสภาการพยาบาลเพื่อการเตรียมรองรับAECเหมือนหรือแตกต่างจากเดิมก่อนเริ่มAECอย่างไรบ้าง
3.สมาชิกสภาการพยาบาลในประเทศไทยต้องมีการเตรียมตัวหรือต้องทำอะไรเพิ่มเติมบ้างหากต้องการเปิดเสรีไปทำงานที่ต่างประเทศ

เรียนสอบถามและขอความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวจากผู้รู้และผู้เกี่ยวข้องค่ะ
ขอขอบพระคุณล่วงหน้าในความคิดเห็นและข้อมูลที่ให้มาค่ะ. ขอบคุณมากค่ะ

เตรียมรองรับAEC

เรียนสภาการพยาบาล
ขอความเห็นเกี่ยวกับการรองรับAECดังนี้ค่ะ
1.ปัจจุบันสภาการพยาบาลมีนโยบายที่เกี่ยวกับAEC. อะไรบ้าง
2.ทางสภาการพยาบาลมีนโยบายการดูแลสมาชิกสภาการพยาบาลเพื่อการเตรียมรองรับAECเหมือนหรือแตกต่างจากเดิมก่อนเริ่มAECอย่างไรบ้าง
3.สมาชิกสภาการพยาบาลในประเทศไทยต้องมีการเตรียมตัวหรือต้องทำอะไรเพิ่มเติมบ้างหากต้องการเปิดเสรีไปทำงานที่ต่างประเทศ

เรียนสอบถามและขอความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวจากผู้รู้และผู้เกี่ยวข้องค่ะ
ขอขอบพระคุณล่วงหน้าในความคิดเห็นและข้อมูลที่ให้มาค่ะ. ขอบคุณมากค่ะ

แจ้งเปลี่ยนนามสกุลแล้วแต่ในศูนย์ทดสอบการศึกษาต่อเนื่องไม่เปลี่ยน

ได้แจ้งเปลี่ยนนามสกุล ในข้อมูลสภาการพยาบาลแล้ว แต่ไม่ทราบว่าทำไมในศูนย์ทดสอบการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ไม่เปลี่ยนนามสกุลให้

เป็นนามสกุลเดิมอยู่

แจ้งเปลี่ยนชื่อแล้วแต่ใน เวปยังเป็นชื่อเดิมอยู่

ชื่อ นางปภานัน ไชยเสนได้แจ้งเปลี่ยนชื่อเดิม คือ ชื่อนาง สัมพันธื ไชยเสน แจ้งเมื่อ ประมาณ ปี พศ. 2551แต่ในเวปยังเป็นชื่อเดิมอยู่ ไม่ทราบว่าจะต้องดำเนินการอะไรต่ออีกหรืเปล่าค่ะ เลขที่สมาชิก 13409

ค่ตอบแทน พตส. กรณี ได้รับประกาศนียบัตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลฉุกเฉิน (หลักสูตร 4 เดือน)

พยาบาลประจำห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลชุมชน 60 เตียง ผ่านการอบรม ได้รีบประกาศนียบัตรกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลฉุกเฉิน หลักสูตร 4 เดือน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ กลับมาทำงานที่ห้องฉุกเฉิน จะได้รับค่าตอบแทน พตส. ประเภท ใด พว21 (1,500 บาท) หรือ พว26 (1,500 บาท) หรือ พว33 (2,000 บาท) /ขอบคุณค่ะ

เรื่องเงินบำรุงขวัญนำท่วม

อยากสอบถามเรื่องเงินบำรุงขวัญเกี่ยวกับนำท่วมค่ะ