อื่นๆ

ขอ Email รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ อุปนายกฯ คนที่ 1 หรือ ส่ง ข้อความนี้ให้อาจารย์ (ขอด่วน)

วันที่ 18 สิงหาคม ได้สนทนากับรศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ ที่สนามบินเรื่องของผู้สูงอายุ ซึ่งตอนนี้ทีมกำลังทำวิจัยร่วมกับ Harvard University อาจารย์ชวนมาเป็นเครือข่ายร่วมกัน และบอกให้เข้าไป web สภาและทิ้ง mail ไว้ให้อาจารย์ แต่เปิดเข้ามาดูแล้วไม่เห็น email ของอาจารย์ จึงขอ mail ของอาจารย์ด้วย ส่งมาที่ (ขอด่วนด้วยนะค่ะ ตอนนี้สอบถามหัวหน้าโครงการคือ Havard university และ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พวกเรายินดีที่จะเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับสภาการพยาบาล)..ศิราณี ศรีหาภาค วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น 0810551215

อัตราการเฝ้าไข้

อยากทราบอัตราค่าเฝ้าไข้ของพยาบาล และผู้ช่วยเหลือคนไข้ค่ะทั้งผู้ป่วย หนัก ผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ และผู้ป่วยอาการไม่หนักค่ะ ขอบคุณค่ะ

พยาบาลต่างชาติต้องการมาทำงานเมืองไทยต้องทำอย่างไร

เรียน ผู้เกี่ยวข้องที่ทราบแนวทาง ค่ะ
เพื่อนพยาบาลชาวฟิลิบปินส์ ต้องการทำงานเมืองไทย สามารถเข้ามาทำงานได้หรือไม่ ถ้าทำได้ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างค่ะ

สอบถามข้อสงสัย ครั้งที่ 2

จากการสอบถามคราวก่อน เมือวันที่ 26 ก.ค. 2555 เรื่องข้อสงสัยที่หมออนามัยฝากสอบถามท่านที่มีตำแหน่งหรือผู้บริหารงานในสภาการพยาบาลค่ะ ว่าขณะนี้สำหรับ ร่างพรบ.วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ....ที่อยู่ในชั้นกรรมาธิการวิสามัญ จริงๆแล้วทางท่านๆคิดอย่างไรกับเพื่อนๆร่วมที่ทำงานร่วมกันมาเกือบ 100 ปี อย่างไรบ้าง เพราะตอนนี้ข้อมูลมาจะทำให้การทำงานร่วมกันลำบากมากขึ้นค่ะ

สอบถามเรื่องเครื่องแบบ

อยากทราบเรื่องเครื่องแบบพยาบาลชายที่ถูกต้อง มีระเบียบหรือประกาศอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

สอบถามเอกสารสรุปการประชุมค่ะ

รหัสกิจกรรม : 1-04-001-0000-0004
สถาบันหลัก : สภาการพยาบาล
สถาบันสมทบ : สภาการพยาบาล โดยคณะอนุกรรมการจัดทำมาตรฐานบริการพยาบาลระดับตำบล
เรื่อง : โครงการสัมมนาพยาบาลวิชาชีพระดับสถานีอนามัยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เนื่องจากการจัดสัมมนาดังกล่าว ทางประธานพยาบาลเวชปฎิบัติ คุณครรชิต หนากลางได้แจ้งว่าจะดำเนินการจัดส่งเอกสารสรุปการประชุมแก่ผู้เข้าประชุม ซึ่งระยะเวลาล่วงเลยมา 2 ปี และได้แจ้งไปทางคุณครรชิตแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการจัดส่งไฟล์ให้ จึงขอรบกวนทางสภาการพยาบาลขอไฟล์ดังกล่าวด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

สอบถามเรื่องการเปิดคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ค่ะ

จบเวชปฏิบัติทั่วไปค่ะ อยากทราบว่าบทบาทของพยาบาล NP สามารถเปิดคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ แต่หัตถการคือการทำเฉพาะสวนล้างลำไส้ ( ดีท็อกซ์ , colon hydrotherapy ) โดยใช้เครื่องมือเหมือนกับที่ทำอยู่รพ ยันฮี ได้หรือเปล่าคะ ไปขออนุญาตที่ สสจ แต่สสจ ไม่ทราบว่าพยาบาลเปิดได้หรือเปล่า สสจ บอกให้สอบถามทางสภาการพยาบาลให้

เรื่องการ login เพื่อตรวจสอบคะแนน CNEU

ผมมีเรื่องสอบถาม ผมไม่สามารถเข้าตรวจสอบคะแนน CNEU ได้ และไม่สามารถทำข้อสอบได้
ทั้งที่รหัสสมาชิกสภาการพยาบาล และรหัสบัตรประชาชน ก็ใส่ทุกอย่างถูกต้อง แต่ไม่สามรถที่จะ login ได้ ตั้งแต่วันที่ได้รับบัตรสมาชิกการพยาบาล
ผมต้องทำอย่างไรเพื่อให้ตรวจสอบ CNEU ได้
ขอบคุณครับ

เรียนถามสภาพยาบาลค่ะแล้วที่น้ำท่วมสมาชิกสภาพยาบาลจังหวัดอื่นๆละค่ะจะมีค่าทำขวัญเหมือนสมาชิกที่อยู่กทม.หรือไม่ค่ะ

เรียนถามสภาค่ะแล้วที่น้ำท่วมสมาชิกสภาจังหวัดอื่นๆละค่ะจะมีค่าทำขวัญเหมือนสมาชิกที่อยู่กทม.หรือไม่ค่ะ

ไม่สามารถตรวจสอบคะแนนสำหรับต่ออายุปี 2555

ไม่สามารถตรวจสอบคะแนนสำหรับต่ออายุปี 2555 พยายามเข้าสู่ file แล้วแต่ shows "Error page" ตลอดเวลาค่ะใ

ขอบคุณค่ะ