อื่นๆ

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว

เนื่องจากดิฉันได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อ-สกุลกับทางสภาการพยาบาลเรียบร้อยแล้ว แต่ข้อมูลการตรวจสอบหน่วยกิตสะสมคะแนน ยังเป็นชื่อ-สกุลของเก่าอยู่ค่ะ ขอความกรุณาช่วยเปลี่ยนให้เป็นปัจจุบันด้วยค่ะ เพื่อความสะดวกในการดำเนินการทางราชการค่ะ ขอบคุณค่ะ

ช่วยตอบคำถามค่าตอบแทนพตส.หน่อยคะ

อยากสอบถามว่าถ้าจบหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤต ตามที่สภาการพยาบาลรองรับ แต่ได้ปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ซึ่งเป็น รพ.ระดับตติยภูมิ ประจำจังหวัด ดูแลผู้ป่วย ระดับวิกฤต+ระดับ5และระดับ4 อย่างน้อย 5-6คน/วัน
1.สามารถได้ค่าตอบแทนตาม พว.33 จำนวน 2,000บาท ได้หรือไม่
2.ค่าตอบแทนตาม พว.33 จำนวน 2,000บาท จำเป็นต้องปฏิบัติงานเฉพาะ CCU ICU เท่านั้นจริงหรือไม่ถึงได้ค่าตอบแทนตาม พว.33
3.ward IPD ทั่วไปถึงแม้เรียนเฉพาะทางแล้วกลับมาทำงานตามหลักสูตรที่เรียนก็ไม่สามารถใช้สิทธิ พว.33ได้จริงหรือไม่ (ทั้งๆที่wardมีคนไข้ระดับวิกฤติ)
4.คำอธิบายประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข จะใช้ฉบับใดที่เที่ยงตรงเพราะมีบางสำนวนที่คล้ายคลึงกัน ไม่รู้ความหมายที่แท้จริง
เช่น 4.1 ให้บริการในงานการพยาบาลใน ICU ,CCU หรือผู้ป่วยหนัก/ผู้ป่วยวิกฤต หมายถึง พยาบาลวิชาชีพที่ให้บริการพยาบาลใน ICU, CCU หรือผู้ป่วยหนัก
หรือผู้ป่วยวิกฤตในหอผู้ป่วย ซึ่งเป็นพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยหนัก/ผู้ป่วยวิกฤต ที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง
คำว่า หรือผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤตในหอผู้ป่วย (หมายถึงward ทั่วไปได้หรือไม่ที่มีคนไข้วิกฤตดูแลอยู่)
4.2พ ว33พยาบาลวิชาชีพที่ให้บริการในงานการพยาบาลในICU, CCU หรือผู้ป่วยหนัก/ผู้ป่วยวิกฤต 1. เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่พยาบาลวิชาชีพในหน่วย ICU หรือCCU และผ่านการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง ผู้ป่วยหนัก/ผู้ป่วยวิกฤต 2.เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่พยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยในที่มีผู้ป่วยหนัก/ผู้ป่วยวิกฤต เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 4 รายต่อวัน และผ่านการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง ผู้ป่วยหนัก/ผู้ป่วยวิกฤต
4.3ให้บริการในงานการพยาบาลใน ICU ,CCU หรือผู้ป่วยหนัก/ผู้ป่วยวิกฤตหมายถึง พยาบาลวิชาชีพที่ให้บริการพยาบาลใน ICU, CCU หรือผู้ป่วยหนัก
หรือผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งเป็นพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยหนัก/ผู้ป่วยวิกฤต ที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง (คล้ายๆข้อ4.1 ต่างกันตรงที่ไม่มีคำว่า ในหอผู้ป่วย ต่อจาก ผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤต
เลยสับสนไม่รู้จะอ้างอิงเอกสารไหนดี
5.ปัญหาคือผู้อำนวยการ(นายแพทย์) และหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ไม่อนุมัติให้เบิกค่าตอบแทนตาม พว.33 ซึ่งจากเพื่อนรุ่นเดียวแต่อยู่คนละ รพ. แต่อยู่ wardกุมารเวชกรรม สามารถเบิกตาม พว33 ได้
6.ถ้าเบิกไม่ได้จริงตัวข้าพเจ้าเองจะได้เข้าใจความหมายที่สภาตัดสินในการออกระเบียบ แต่ถ้ามีสิทธิเบิก พว.33 จริง จะใช้ข้อมูลใดในการแสดงให้ผู้อำนวยการรับทราบถึงข้อมูลที่เป็นจริง
ขอความกรุณาช่วยตอบด้วยนะคะ ขอบพระคุณอย่างสูง รบกวนหน่อยคะ

ค่าใบประกอบวิชาชีพ

เข้าทำงานรพ.เอกชนแห่งหนึ่งได้หนึ่งเดือน ทางรพ. แจ้งให้ไปเซนต์สัญกับบริษัท ระยะเวลา 2ปี แต่ดิฉันไม่เซนต์ ถือว่าเป็นการผูกมัด จึงยื่นลาออกซึ่งถูกต้องตามกฎ รพ.30วันทำการ อยู่ๆทางบริษัทแจ้งว่าจะเรียกค่าใบประกอบวิชาชีพคืนทั้งสองเดือนที่เราได้รับมาเหตุผลเพราะ ไม่เซนต์สัญญากับทางบริษัท ดิฉันสงสัยว่าแบบนี้สามารถทำได้ด้วยเหรอค่ะ เพราะดิฉันมีใบประกอบวิชาชีพถูกตอ้ง รบกวนด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

สอบถาม CNEU.

ดิฉันสมาชิกหมายเลข 47151 อยากทราบว่ามีการสะสมหน่วยกิตเพื่อใช้ในการต่อใบประกอบวิชาชีพ จำนวนเท่าไรแล้วคะ ใบประกอบวิชาชีพของดิฉันจะหมด
23 มี.ค.2556 ค่ะ จึงต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนค่ะว่าขาดเหลือเท่าไร กรุณาแจ้งด้วยค่ะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ค่าตอบแทน พตส.

อยากสอบถามว่าถ้าจบหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤต ตามที่สภาการพยาบาลรองรับ แต่ได้ปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ซึ่งเป็น รพ.ระดับตติยภูมิ ประจำจังหวัด ดูแลผู้ป่วย ระดับวิกฤต+ระดับ5และระดับ4 อย่างน้อย 5-6คน/วัน
1.สามารถได้ค่าตอบแทนตาม พว.33 จำนวน 2,000บาท ได้หรือไม่
2.ค่าตอบแทนตาม พว.33 จำนวน 2,000บาท จำเป็นต้องปฏิบัติงานเฉพาะ CCU ICU เท่านั้นจริงหรือไม่ถึงได้ค่าตอบแทนตาม พว.33
3.ward IPD ทั่วไปถึงแม้เรียนเฉพาะทางแล้วกลับมาทำงานตามหลักสูตรที่เรียนก็ไม่สามารถใช้สิทธิ พว.33ได้จริงหรือไม่ (ทั้งๆที่wardมีคนไข้ระดับวิกฤติ)
4.คำอธิบายประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข จะใช้ฉบับใดที่เที่ยงตรงเพราะมีบางสำนวนที่คล้ายคลึงกัน ไม่รู้ความหมายที่แท้จริง
เช่น 4.1 ให้บริการในงานการพยาบาลใน ICU ,CCU หรือผู้ป่วยหนัก/ผู้ป่วยวิกฤต หมายถึง พยาบาลวิชาชีพที่ให้บริการพยาบาลใน ICU, CCU หรือผู้ป่วยหนัก
หรือผู้ป่วยวิกฤตในหอผู้ป่วย ซึ่งเป็นพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยหนัก/ผู้ป่วยวิกฤต ที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง
คำว่า หรือผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤตในหอผู้ป่วย (หมายถึงward ทั่วไปได้หรือไม่ที่มีคนไข้วิกฤตดูแลอยู่)
4.2พ ว33พยาบาลวิชาชีพที่ให้บริการในงานการพยาบาลในICU, CCU หรือผู้ป่วยหนัก/ผู้ป่วยวิกฤต 1. เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่พยาบาลวิชาชีพในหน่วย ICU หรือCCU และผ่านการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง ผู้ป่วยหนัก/ผู้ป่วยวิกฤต 2.เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่พยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยในที่มีผู้ป่วยหนัก/ผู้ป่วยวิกฤต เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 4 รายต่อวัน และผ่านการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง ผู้ป่วยหนัก/ผู้ป่วยวิกฤต
4.3ให้บริการในงานการพยาบาลใน ICU ,CCU หรือผู้ป่วยหนัก/ผู้ป่วยวิกฤตหมายถึง พยาบาลวิชาชีพที่ให้บริการพยาบาลใน ICU, CCU หรือผู้ป่วยหนัก
หรือผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งเป็นพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยหนัก/ผู้ป่วยวิกฤต ที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง (คล้ายๆข้อ4.1 ต่างกันตรงที่ไม่มีคำว่า ในหอผู้ป่วย ต่อจาก ผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤต
เลยสับสนไม่รู้จะอ้างอิงเอกสารไหนดี
5.ปัญหาคือผู้อำนวยการ(นายแพทย์) และหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ไม่อนุมัติให้เบิกค่าตอบแทนตาม พว.33 ซึ่งจากเพื่อนรุ่นเดียวแต่อยู่คนละ รพ. แต่อยู่ wardกุมารเวชกรรม สามารถเบิกตาม พว33 ได้
6.ถ้าเบิกไม่ได้จริงตัวข้าพเจ้าเองจะได้เข้าใจความหมายที่สภาตัดสินในการออกระเบียบ แต่ถ้ามีสิทธิเบิก พว.33 จริง จะใช้ข้อมูลใดในการแสดงให้ผู้อำนวยการรับทราบถึงข้อมูลที่เป็นจริง
ขอความกรุณาช่วยตอบด้วยนะคะ ขอบพระคุณอย่างสูง

ทำไมพยาบาลที่ท้องยังต้องขึ้นเวรบ่ายดึก

เรียนท่านนายก ดิฉันเคยเห็นแบบสอบถามจากสภาเกี่ยวกับเรื่องภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ของพยาบาล มีมาสอบถามแต่ไม่เห็นมีอะไรคืบหน้าเลย และเมื่อไหร่จะเลิกให้พยาบาลตั้งครรภ์ขึ้นเวรบ่ายดึกค่ะช่วยมีมติทีเถอะค่ะ เพราะเจอกับตนเองเต็ม ท้องแรกแท้ง ท้องสองเกือบคลอดก่อนกำหนด และเกิด PVCขึ้นขณะตั้งครรภ์เพราะพักผ่อนไม่เพียงพอ มันทรมานมากนะค่ะ ส่งผลถึงช่วงหลังคลอดถ้าเกิดขึ้นเวรดึกนอนไม่พอPVCก็เกิดขึ้นอีก และพยาบาลอีกหลายๆคนที่ท้องเกิดปัญหาขึ้นกันทั้งนั้น ช่วยมีมติทีเถอะค่ะข้อมูลที่ให้ไปอย่าทำเงียบหายเลยค่ะ หลายคนรอคำตอบ อย่าให้แพ้โรงงานนะค่ะเพราะถ้ารู้ว่าทั้งก็ไม่ต้องเข้ากะแล้วอะไรที่เสี่ยงเค้าตัดออก เดือนสุดท้ายเค้าให้หยุดเลย แต่พยาบาลทำงานยันคลอดบางที่ขึ้นเวรอยู่ก็ต้องเข็นกันไปคลอดทุกอย่างที่เสี่ยงให้ทำหมด คลอดก่อนกำหนดหรือมีภาวะแทรกซ้อนกี่รายท่านน่าจะรู้ข้อมูลนะค่ะ ขอความกรุณานะค่ะพยาบาลทุกคนยังรอท่านอยู่

ต้องการปรึกษา

มีความต้องการปรึกษาเรื่องการเขียนแบบประเมินตนเองเพื่อรับการประเมินจากสภาฯ จะสามารถปรึกษาโดยตรงได้กับใคร วิธีไหน ขอบคุณค่ะ

เสนอให้มีการประชุมวิชาการประจำปี

อยากเสนอให้สภาการพยาบาลมีการจัดประชุมใหญ่ประจำปีเหมือนชมรมสาสุขที่จัด แบ่งเป็น 4 ภาค จัดปีละครั้ง ในช่วงปลายปี เป็นการสรุปการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาว่าสภาได้ทำอะไร ขออะไร เพื่อสมาชิกอย่างไร เพื่อสมาชิกจะได้พบปะและได้พูดคุยกับประธานสภาและกรรมการ หากมีข้อสงสัย เพราะพยาบาลก็มีมากทั่วประเทศน่าจะจัดได้ไม่แพ้ชมรมสาสุข
อย่างน้อยก็เป็นการแสดงพลังของพยาบาล

ช่วยอะไรได้บ้าง

ระหว่างไปเรียนต่อ เฉพาะกาล 2 ปี เงินเดือนก็หยุดเลื่อน 2 ปี ทั้ๆที่ ส่วนใหญ่เขาจะได้รับการช่วยดดยให้ 2ขั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือกัน ก็เป็นสิ่งสมควร
ต่อมาไปเรียนต่อเนื่องอีก 2 ปีก็โดนเหมือนเดิม
รับใช้ราชการมาตั้งแต่พ.ศ.2522-2555 เป็นลูกจ้างช้่วคราวเสีย 4 ปี จึงได้บรรจุ2526
เงินเดือนอยู่ที่ 23900 บาท น้อยกว่าเพื่อน PN รุ่นเดียวกันที่เขาไม่เรียนอะไรต่อเสียอีก แถมได้อยู่ OPD เฉพาะเวรเช้าอีกด้วย ดิฉันเองเขียนบันทึกขอย้ายมา 2 ครั้งแล้ว ก็ยังไม่ได้ย้าย
อายุ51 เข้ามาแล้ว ต้องอยู่ เวรบ่าย ๆ ๆ ๆ ตลอดเดือน วันหยุดมีแค่เดือนละ6-7 วัน มันแย่มากเลย ครั้นจะลาออก ก็ยังมีลูกเล็กๆที่เรียนอยู่
ขอถามว่า...สภามีส่วนช่วยเหลือสมาชิกอะไรได้บ้าง