อื่นๆ

ขอให้สภาเหลียวแลพยาบาลที่ถูกกระทำในขณะปฏิบัติหน้าที่จนเสียชีวิต

เนื่องจากมีพยาบาลถูกญาติคนไข้ยิงจนเสียชีวิตที่ห้องฉุกเฉิน...โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว...แต่ดิฉันและเพื่อนๆพยาบาลในจังหวัดสระแก้วยังไม่เห็นว่าสภาการพยาบาลไปร่วมช่วยเหลือใดๆให้กับครอบครัวของน้องพยาบาลผู้นี้เลย...ดิฉันเป็นพยาบาลคนหนึ่งจึงจะขอให้สภาการพยาบาลได้ช่วยทำสิ่งใดสิ่งหนึงให้กับครอบครัวของน้องนิพนธ์ มนตรีด้วยค่ะ

การช่วยเหลือของสภาการพยาบาล

ขอแสดงความเสียใจกับน้องบุรุษพยาบาลที่เสียชืวิตจากการโดนยิงที่ศีรษะในขณะปฏิบัติหน้าที่ ที่จังหวัดสระแก้ว เรียนถามดังนี้
1.สภาการพยาบาลมีวิธีอย่างไรในการให้ความช่วยเหลือพยาบาลที่ปฏิบัติงานด้วยความเสี่ยงแบบนี้
2.จะมีวิธีการเสริมกำลังใจอย่างไร ให้ขวัญพยาบาล ER กลับคืนมา เพราะคงมีหลายแห่งเจอกับเหตุการณ์แบบนี้แต่ไม่รุนแรงอย่างนี้
3.พยาบาลเป็นสมาชิกสภาการพยาบาลกันทุกคนทั้งเป็นข้าราชการและไม่ป็นข้าราชการ จะเสียชีวิตตอนไหนก็ไม่ทราบได้ เสนอ เรามารวมกลุ่มกันไหมจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือกันเมื่อยามเสียชีวิต เหมือน ฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวง เพราะจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวผู้เสียชืวิต

ขอบเขตการทำงานของผู้ช่วยการพยาบาล

อยากทราบถึงการออกหน่วยกู้ชีพของผู้ช่วยพยาบาลครับ ว่าสามารถที่จะออกหน่วยไปกับรถ ambulance เพียงลำพังกับคนขับรถได้หรือไม่ครับ เพราะเห็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งทำแบบนี้มานานแล้ว ไม่แน่ใจว่าเขาจะช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากน้อยเพียงใด และผู้ช่วยพยาบาลคนนี้ทำงานประจำที่หอผู้ป่วย 30-34เวร/เดือน และมาทำงานต่อที่หน่วย ambulance อีกหลายเวร ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ และยังมีการนำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาออกหน่วยในตำแหน่งของพยาบาลอีกด้วย คิดว่ามันไม่น่าจะทำได้ ถ้าคำนึงถึงความปลอดภัยของคนไข้ หรือมันสามารถจะทำได้ครับ อยากให้ทางสภาการพยาบาลตรวจสอบด้วยครับ

รปรับเพิ่ม พตส.ใหม่ปี 2555

ทราบจาก พยาบาลโรงพยาบาลว่า ค่า พตส. พยาบาลอบรมเวชฯ 4 เดือน เพิ่มจาก 1500 บาท เป็น 2000 บาท แล้ว มีหนังสือระเบียบอ้างอิงไหมคะ จะได้ยื่นให้ผู้รับผิดชอบงานที่ สสจ. ปรับเปลี่ยนให้ค่ะ

ข้อมูลค่าวิชาชีพ

ขอทราบว่าข้อมูลค่าวิชาชีพพยาบาลสามารหาได้ที่ไหนคะและหัวข้ออะไรคะ เพราะจะเอาข้อมูลไปอ้างอิงแนบกับหนังขอค่าวิชาชีพกับที่ทำงานเพื่อปรับระดับค่ะ ขอรบกวนหน่อยนะคะ (ถ้าสะดวก รบกวนแจ้งทางเมลให้หน่อยได้มั๊ยคะแต่ถ้าไม่สะดวกแจ้งในบอร์ดก็ได้ค่ะ) ขอบคุณค่ะ

พ.ต.ส.พยาบาลวิชาชีพ ชั้น สอง

เรียนท่านนายกสภาการพยาบาลฯ เรื่อง เงิน พ.ต.ส. สำหรับพยาบาลวิชาชีพ ชั้น 2 ไม่เคยได้รับการดูแลจากสภาฯเลย(ซึ่งต้องต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเหมือนกัน) และสภาฯได้กำหนดให้เฉพาะพยาบาลวิชาชีพ ชั้น 1 ที่จบวุฒิปริญญาตรี ให้ได้รับเงิน พ.ต.ส. เท่านั้น ขอความกรุณาพิจารณาให้ผู้ที่เป็นพยาบาลวิชาชีพ ชั้น 2 ที่ทำงานด้านการพยาบาลไม่จบวุฒิปริญญาตรีให้ได้รับเงินค่าตอบแทน พ.ต.ส.ด้วยครับ

สอบถามเรื่องค่าตอบแทน พตส.

เรียนนายกสภาพยาบาลหรือผู้เกี่ยวข้องทราบ
ดิฉันเป็นพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานอยู่โรงพยาบาลประจำจังหวัด เดิมปฏิบัติงานหอผู้ป่วยในได้รับเงินพตส.1,500 บาท/เดือน ปัจจุบันได้ย้ายมาอยู่งานผู้ป่วยนอก ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับห้องตรวจหัวใจ(ECHO) โดยที่ดิฉันได้เรียนจบเฉพาะทางสาขาการพยาบาลหัวใจและทรวงอก ตั้งแต่ปี2544 มหาวิทยาลัยมหิดล แต่เนื่องจากโรงพยาบาลเพิ่งเริ่มเปิดให้บริการเกี่ยวกับการตรวจ ECHO จึงไม่ได้มี case ตลอดทั้งวัน ในช่วงเวลาที่ไม่มี case ดิฉันได้ช่วยรับผิดชอบในงานที่เป็นส่วนของผู้ป่วยนอกด้วย ได้แก่ การคัดกรองผู้ป่วย , การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ, งานคลินิกโรคหัวใจ,การให้คำปรึกษาผู้ป่วยก่อน-หลังเจาะเลือดตรวจ HIV
เรียนถามว่าดิฉันจำเป็นที่จะต้องลดเงินพตส. จาก 1,500 บาท มาเป็น 1,000 บาทหรือไม่(ตามพตส.ของผู้ป่วยนอก) ทั้งนี้ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพสภาการพยาบาลและผดุงครรภ์ พศ.2540 ได้เห็นชอบรับรองหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น เข้าอยู่ในกลุ่ม พว26 (พยาบาลวิชาชีพที่ให้บริการในงานตรวจและบำบัดพิเศษต่างๆ ) กลุ่มที่2 ข้อ2.2
จึงเรียนสอบถามเพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอรับเงิน พตส. เท่าเดิม เนื่องจากฝ่ายบุคลากรและกลุ่มการพยาบาลพิจารณาให้ลดเงิน พตส. ลง
กรุณาตอบ jittum @ hotmail.com
ขอแสดงความนับถือ
จรรยา จิตธรรมพงศ์

ความก้าวหน้า APN จะเป็นยังไงคะ

เรียนปริญญาโทมาก็ยาก กว่าจะได้ APN มาก็เหนื่อย
จะก้าวหน้า หริอมีค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นรึเปล่าคะ
APN จะมีโอกาสได้ ซี 8 มั้ยคะ

เงินตอบแทนพตส.

หนูปฎิบัติงานที่ opdได้เงินพตส. 1000 แต่ไปเรียนเฉพาะทางด้าน nurs case manager 4 เดือน ที่สภาการพยาบาล ไม่ทราบว่าจะได้เงินพตส . 1500 บาท เหมือนเวชปฎิบัติหรือป่าวค่ะ

ขอสอบถามหน่วยคะแนน

ต้องการขอทราบรายละเอียดคะแนนที่มีอยู่