สำหรับสมาชิกสภาการพยาบาล

      เว็บบอร์ดสำหรับสมาชิกสภาการพยาบาล เป็นเว็บบอร์ดที่สร้างขึ้นเพื่อพยาบาลโดยเฉพาะ ซึ่งท่านต้องใช้เลขที่สมาชิกสภาการพยาบาล และเลขที่บัตรประชาชน ของท่านในการ login เพื่อเข้าสู่เว็บบอร์ด 

ตัวอย่าง  การ login เข้าสู่เว็บบอร์ด

     เลขที่สมาชิกสภาการพยาบาล : อ.1/XXXX หรือ 21XX  (ไม่ใช่เลขที่ใบอนุญาตฯ 10 หลัก)
     รหัสผ่าน  : 53XXXXXXXXXXX (เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก)

      สภาการพยาบาลจะพยายามตอบทุกข้อสงสัยของสมาชิก และต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้หากมีการตอบคำถามล่าช้าบ้าง ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความสนใจในการแสดงความคิดเห็นและข้อซักถามต่าง ๆ ทางสภาการพยาบาลขอน้อมรับความคิดเห็นของสมาชิกทุกท่านค่ะ

     กรณีสมาชิกเข้าตรวจสอบข้อมูล CNEU ไม่ได้ เนื่องจาก Username หรือ password ไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-596-7565 หรือ e-mail : 
cnethai@gmail.com

ตรวจสอบหน่วยคะแนน(CNEU) ที่ www.cnethai.org