ประกาศผลสอบความรู้ฯ และผลสอบประเมินความรู้ฯ

ประกาศผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ และสอบประเมินความรู้ฯ
ครั้งที่1/2560

         การดูผลสอบต้องใช้รหัสประจำตัวผู้สอบเท่านั้น  สภาการพยาบาลจะจัดส่งผลสอบให้ท่านเป็นรายบุคคลทางไปรษณีย์

     ไม่มีการแจ้งผลสอบและรหัสประจำตัวผู้สอบทางโทรศัพท์ทุกกรณี


ตรวจผลการสอบ คลิกที่นี่

กรณีสอบไม่ผ่าน

      สภาการพยาบาลจะจัดส่งผลการสอบให้ทางไปรษณีย์ และจะเปิดรับสมัครสอบความรู้ฯ ในระบบ online ทาง www.tnmc.or.th  ครั้งที่ 2/2560 ตั้งแต่วันที่  18 เมษายน พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2560