เรื่อง ประกาศเมื่อ
รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2561 - 2565 19/09/60
แถลงการณ์ร่วมสภาการพยาบาลและสภาเทคนิคการแพทย์ 18/09/60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ เพื่อปฎิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ชั่วคราวของสภาการพยาบาล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการฯ 08/09/60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 07/09/60
ประกาศสภาการพยาบาล**เลื่อน** วันสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ และสอบประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2560 เป็นวันที่ 4 -5 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 31/08/60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการในโครงการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ 30/08/60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาลฯ ตำแหน่ง นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล 30/08/60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 30/08/60
ประกาศผลงานผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมฯ 25/08/60
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้าสอบฯ เพื่อทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการในโครงการต่ออายุใบอนุญาตฯ 24/08/60