เรื่อง ประกาศเมื่อ
ประกาศผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 2/2560 ==> วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 16/07/60
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสภาการพยาบาล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 11/07/60
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสภาการพยาบาล ตำแหน่ง นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล 11/07/60
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ในโครงการต่ออายุใบอนุญาตฯ 11/07/60
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2561-2565 06/07/60
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อรับหนังสืออนุมัติฯ ประจำปี 2560 30/06/60
ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวด "แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล (good practice)" ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 29/06/60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนฯ ครั้งที่ 2/2560 21/06/60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสภาการพยาบาล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 09/06/60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ เพื่อปฎิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ชั่วคราวของสภาการพยาบาล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการฯ 09/06/60