เรื่อง ประกาศเมื่อ
ประกาศสภาการพยาบาล 25/04/60
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสภาการพยาบาล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 20/04/60
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ชั่วคราวของสภาการพยาบาล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 19/04/60
โครงการประกวดนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาลฯ 19/04/60
ประกาศผลสอบความรู้ฯ และผลสอบประเมินความรู้ฯ 12/04/60
ขยายวันรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ชั่วคราวของสภาการพยาบาล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ในโครงการต่ออายุใบอนุญาตฯ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 12/04/60
สมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนฯ ครั้งที่ 2/2560 03/04/60
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดน ตามรอยสมเด็จย่า ประจำปีการศึกษา 2560 01/04/60
เชิญชวนวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ 06/03/60
ขยายวันรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสภาการพยาบาล ตำแหน่ง นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 15/02/60