เรื่อง ประกาศเมื่อ
แถลงการณ์ของสภาการพยาบาล กรณีการวางระเบิดในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 23/05/60
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดน ตามรอยสมเด็จย่า ประจำปีการศึกษา 2560 23/05/60
แถลงการณ์สภาการพยาบาล เรื่อง สนับสนุนแนวทางการแก้ปัญหาการบรรจุพยาบาลเป็นข้าราชการตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 17/05/60
ขอเรียนเชิญประชุม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลไกจริยธรรมเพื่อการธำรงรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาล 17/05/60
การสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯ ปี 2561 01/05/60
การสมัครสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯ ประจำปี 2560 01/05/60
ประกาศสภาการพยาบาล 25/04/60
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสภาการพยาบาล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 20/04/60
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ชั่วคราวของสภาการพยาบาล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 19/04/60
โครงการประกวดนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาลฯ 19/04/60