รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และคณะกรรมการสภาการพยาบาลร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวปิยะนุช ประทีปทัศน์

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และคณะกรรมการสภาการพยาบาลร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวปิยะนุช   ประทีปทัศน์  หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในโอกาสได้รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น สาขาการพยาบาล ประจำปี 2559 ของสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560