ตรวจสอบหน่วยคะแนน CNEU ไม่ได้

หลังจากกรอกข้อมูลแล้ว(มากกว่า 10 ครั้ง) ระบบจะแจ้งว่า Useaname/Password ไม่ถูกต้อง จะต้องโทรแจ้งที่เบอร์ไหน อย่างไรคะ