สอบถามการต่อใบประกอบวิชาชีพค่ะ

123373
User offline. Last seen 2 years 10 weeks ago. Offline
Joined: 06/11/2011

ดิฉันต่อใบประกอบวิชาชีพ และบัตรสมาชิกครั้งแรก ต้องกรอกแบบฟร์อม สพ.4 และ ทญ.6 ใช่ไหมค่ะ
และเห็ฯในแบบฟอร์ม ทญ.6 ว่าหลักฐานมีเอกสารชำระเงินด้วย แต่ในฟอร์มไม่ได้แจ้งไว้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง และต้องชำระเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่ค่ะ
ขอบคุณค่ะ