ขยายวันรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสภาการพยาบาล ตำแหน่ง นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560

 

ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้กรอกใบสมัครพร้อมเอกสารแนบ โดยรับใบสมัครได้ที่สภาการพยาบาล หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tnmc.or.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานทรัพยากรบุคคล อาคารนครินทรศรี ชั้น 2 สภาการพยาบาล ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 ในวันเวลาราชการ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานทรัพยากรบุคคล โทร.0 2596 7537

อ่านรายละเอียด
ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคล ต.นักวิชาการฯ.pdf176.58 KB
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสภาการพยาบาล ตำแหน่ง นักวิชาการวิชาชีพ 5 อัตรา.pdf1.35 MB
ใบสมัครงานสภาการพยาบาล (สำนักงานเลขาธิการสภาฯ)15กพ.60.pdf144.04 KB