ขยายวันรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ชั่วคราวของสภาการพยาบาล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ในโครงการต่ออายุใบอนุญาตฯ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560

 

        ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ให้กรอกใบสมัครพร้อมเอกสารแนบ โดยสามารถรับใบสมัครได้ที่สภาการพยาบาล หรือดาว์นโหลดเอกสารใบสมัครตามไฟล์แนบ  และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานทรัพยากรบุคคล อาคารนครินทรศรี ชั้น 2 สภาการพยาบาล ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 ในวัน เวลาราชการ

      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล โทร.02-596-7537

อ่านรายละเอียด
ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคล ต.เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว).pdf172.11 KB
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็น จนท.ชั่วคราวของสภาการพยาบาล ตำแหน่งธุรการ.pdf197.55 KB
ใบสมัครงานสภาการพยาบาล (ลูกจ้างชั่วคราว).pdf145.63 KB