สมัครทันทีเลย

//

 

***หมายเหตุ***

*การกรอกแบบฟอร์มการสมัครผลิตภัณฑ์ด้านการเงินของคุณในเว็บไซต์ www.tnc.or.th ได้ถือว่าคุณได้ยืนยันและยินยอมให้ทางเว็บไซต์สามารถเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ต่อผู้ให้บริการด้านการเงินตามประเภทผลิตภัณฑ์ด้านการเงินที่คุณได้เลือกไว้ ได้แก่ ธนาคาร หรือ บริษัทเอกชนที่ให้บริการด้านการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ด้านการเงินที่เกี่ยวข้องและตรงกับประเภทบริการมากที่สุด

*ทางเว็บไซต์ www.tnc.or.th ไม่มีนโยบายในการจัดเก็บข้อมูลที่มีความอ่อนไวต่อบริการด้านการเงินแต่อย่างใด เช่น ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน, ข้อมูลหน้าสมุดบัญชีธนาคาร รวมไปถึงข้อมูลหมายเลขบัตรเครดิตของคุณ ที่อาจมีความสำคัญต่อแหล่งเงินทุนของคุณโดยตรง โปรดอย่าแชร์ข้อมูลเหล่านี้ของคุณให้กับที่อื่นใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ให้บริการไม่ใช่ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจตามมา

Scroll to Top