สินเชื่อ happy cash

สินเชื่อ happy cash

เงินเดือน
15,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 25% ต่อปี
ระยะเวลาผ่อน
นานสุด 60 เดือน
วงเงิน
สูงสุด 1,500,000 บาท

สินเชื่อ happy cash รับเงินก้อนมีความสุขกันทุกคน

ภาวะเศรษฐกิจของไทยส่งผลให้หลายคนต้องการกู้เงินด่วนกันมากขึ้นโดยแต่ละคนจะเลือกมองหาสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายเพราะจะได้รับเงินก้อนอย่างรวดเร็ว ไม่ต้องทำเรื่องขอสินเชื่อให้เสียเวลาอย่างการสมัครสินเชื่อ happy cash เป็นสินเชื่อธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ที่สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่ายทุกคนสามารถเข้าถึงการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล lh bank ได้ การที่ธนาคารปล่อยสินเชื่อก็เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ต้องการใช้เงินให้สามารถมีเงินได้ทันใช้ สำหรับใครที่มีคำถามว่า สินเชื่อ happy cash ดีไหม การสมัครสินเชื่อ happy cash ของธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ (lh bank) เป็นสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้กระทรวงการคลังซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้ที่ต้องการกู้เงินด่วนและคำถามที่ว่าสินเชื่อ happy cash กี่วันรู้ผล การสมัครสินเชื่อ happy cash จะทราบผลในการอนุมัติไวสุด 1 วันทำการ

ข้อมูลรายละเอียดสินเชื่อ happy cash

สินเชื่อ happy cash ของธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ (lh bank) ที่ให้วงเงินอนุมัติสูงสุด 1,500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยจะเป็นแบบลดต้นลดดอก 9.99% นานถึง 5 เดือน สินเชื่อส่วนบุคคล happy cashผ่อนได้สูงสุด 60 เดือน สินเชื่อ happy cash จะมีการคิดค่าธรรมเนียมดังนี้ ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล lh bank สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทและค่าคู่ฉบับตราสารสัญญาที่ใช้ปิดอากรแสตมป์ 5 บาท สินเชื่อส่วนบุคคล lh bank จะไม่ต้องใช้คนหรือหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน หากสนใจจะสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล happy cash สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ lh bank หรือจะทำการสมัครผ่านแอปพลิเคชัน LHB You ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับโปรโมชั่นสินเชื่อ happy cash ของธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ (lh bank) จะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

เงื่อนไขเกี่ยวกับผู้สมัครสินเชื่อ happy cash

สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล lh bank จะมีเงื่อนไขในการสมัครสินเชื่อ happy cash ผู้ที่เป็นพนักงานประจำจะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไปสูงสุดไม่เกิน 60 ปีอายุรวมผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล lh bankกับระยะเวลาต้องไม่เกิน 60 ปี มีอายุในการทำงานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป มีรายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป เอกสารที่ใช้ในการสมัครสินเชื่อ happy cash ประกอบไปด้วยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ, สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด, สำเนาบัญชีเงินเดือนเข้า-ออกย้อนหลัง 6 เดือนและสำเนาบัญชีหน้าแรกเพื่อใช้สำหรับโอนเงิน ส่วนเงื่อนไขในการสมัครสินเชื่อ happy cash ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวมีอายุ 20 ปีขึ้นไปสูงสุดไม่เกิน 60 ปีอายุรวมผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล lh bankกับระยะเวลาต้องไม่เกิน 60 ปี ประกอบกิจการมากกว่า 3 ปี มีรายได้ต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป เอกสารที่ใช้ในการสมัครสินเชื่อ happy cash ประกอบไปด้วยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ, สำเนาหนังสือรับรองบริษัท, สำเนารายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน, บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและสำเนาบัญชีหน้าแรกเพื่อใช้สำหรับโอนเงิน

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

เงินเดือน
25,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 17.30% ต่อปี
ระยะเวลาผ่อน
นานสุด 36 เดือน
วงเงิน
สูงสุด 500,000 บาท
เงินเดือน
8,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 25% ต่อปี
ระยะเวลาผ่อน
ไม่กำหนดระยะเวลาผ่อน
วงเงิน
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
Scroll to Top