นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ศึกษาดูงานที่สภาการพยาบาล

 

            นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ชั้นปีที่ 2 และอาจารย์ จำนวน 55 คน  มาศึกษาดูงานที่สภาการพยาบาล เมื่อวันที่  3 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมพลเอกนายแพทย์ สิงหา - พลตรีหญิงคุณหญิง อัสนีย์ เสาวภาพ อาคารนครินทรศรี ชั้น 6  สภาการพยาบาล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ โฆษกและกรรมการสภาการพยาบาล  ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของสภาการพยาบาล