กำหนดการสอบความรู้ฯ

   กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ปี 2558  (คลิก)กำหนดการประเมินความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ปี 2558 (คลิก)