บทเรียนจากกรณีศึกษาเส้นทางสู่ความสำเร็จของพยาบาลเวชปฏิบัติ

 

จัดทำโดย
สภาการพยาบาล

 

         ผู้สนใจส่งใบสั่งซื้อหนังสือได้โดยตรงหรือส่งทางไปรษณีย์ที่ งานทรัพยากรบุคคล   สำนักงานสภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี  กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  โทรศัพท์ 02-5967537-8 โทรสาร 02-589-7121

 


ราคา : 130 บาท

 
อ่านรายละเอียด
ใบสั่งซื้อหนังสือใหม่ (ลงเว็ปไซด์) 7 มีค.57.pdf 222.25 KB