หนังสือมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานพยาบาล


     สภาการพยาบาลได้จัดทำหนังสือมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานพยาบาล เพื่อการใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงและเป็นคู่มือสำหรับผู้บริหารและผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
คลิกหนังสือ สำหรับดาว์นโหลด

001.JPG