เรื่อง ประกาศเมื่อ
ขยายวันรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 18/12/57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาล ตำแหน่ง นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล 18/12/57
ประกาศผลการสอบประเมินความรู้ฯ กรณีใบอนุญาตฯหมดอายุและขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯใหม่ ครั้งที่ 12 เดือนธันวาคม 2557 13/12/57
คำแถลงข่าวจากสภาการพยาบาล กรณีข่าวพยาบาลเสื้อแดงแต่งดำโพสต์หมิ่นพระบรมราชานุภาพ 12/12/57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 3 วันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2557 24/11/57
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาล 20/11/57
ประกาศผลการสอบประเมินความรู้ฯ กรณีใบอนุญาตฯหมดอายุและขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯใหม่ ครั้งที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2557 14/11/57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาล ในตำแหน่งนักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล 12/11/57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาล ในตำแหน่งนักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล 12/11/57
กำหนดการประเมินความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี พ.ศ.2558 12/11/57